จะดูว่าเครื่องเรามี Card lan กี่ใบใช้งานใบไหนเป็นไอพีไหนใช้คำสั่ง ifconfig ดูได้เลย เหมือนในวินโด้นะครับ ถ้าวินโด้ เราจะใช้คำสั่ง ipconfig เพื่อดูไอพีเครื่อง

ตามรูปมองกันง่าย ๆเลยว่าตอนนี้ linux ของเราเจอ card lan 2 ใบ

 

คำสั่ง

1. แสดงข้อมูล interface ทั้งหมด

ifconfig -a

$ ifconfig -a
enp2s0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1e:c9:54:6b:29 
 inet addr:192.168.1.2 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
 inet6 addr: fe80::21e:c9ff:fe54:6b29/64 Scope:Link
 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
 RX packets:2244525 errors:0 dropped:2550 overruns:0 frame:0
 TX packets:2996535 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
 collisions:0 txqueuelen:1000 
 RX bytes:355746122 (355.7 MB) TX bytes:869249389 (869.2 MB)
 Interrupt:16 

lo Link encap:Local Loopback 
 inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
 UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
 RX packets:571968 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
 TX packets:571968 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
 collisions:0 txqueuelen:1 
 RX bytes:71550491 (71.5 MB) TX bytes:71550491 (71.5 MB)

 

2. แสดงข้อมูล interface ที่ระบุ

ifconfig <interface>

$ ifconfig enp2s0
enp2s0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1e:c9:54:6b:29 
 inet addr:192.168.1.2 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
 inet6 addr: fe80::21e:c9ff:fe54:6b29/64 Scope:Link
 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
 RX packets:2245287 errors:0 dropped:2550 overruns:0 frame:0
 TX packets:2997483 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
 collisions:0 txqueuelen:1000 
 RX bytes:355899284 (355.8 MB) TX bytes:869430494 (869.4 MB)
 Interrupt:16

 

3. เปิดการใช้งาน interface ที่ระบุ

$ ifconfig <interface> up

 

4. ปิดการใช้งาน interface ที่ระบุ

$ ifconfig <interface> down

 

5. กำหนดค่า configure ของ interface

$ ifconfig <interface ><xxx.xxx.xxx.xxx> netmask <xxx.xxx.xxx.xxx> broadcast <xxx.xxx.xxx.xxx>.

$ ifconfig eth0 192.168.1.102 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255

 

โครงสร้างคำสั่ง

 ifconfig [-v] [-a] [-s] [interface]
 ifconfig [-v] interface [aftype] options | address ...

 

 

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here