ESET ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ เผยผลสำรวจภัยคุกคามทางไซเบอร์กับกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและเล็ก หรือ ESET 2017 SMBs survey พบว่ากลุ่มธุรกิจขนาดกลางและเล็กในประเทศไทยเสี่ยงต่อการเกิดข้อมูลรั่วไหลจากการโจมตีทางไซเบอร์ในรูปแบบการเข้ารหัสมากที่สุดในภูมิภาค

ESET ส่งแบบสำรวจไปยังบริษัท 1,500 แห่ง ในจำนวนนี้มีบริษัทขนาดเล็กและกลางตอบกลับจำนวน 300 ราย กระจายอยู่ในประเทศต่างๆ คือ สิงคโปร์, ฮ่องกง, อินเดีย, ไทยและญี่ปุ่น และจากการสำรวจพบว่า ธุรกิจขนาดกลางและเล็กในประเทศไทยประสบปัญหาข้อมูลรั่วไหลสู่ระบบไซเบอร์เป็นสัดส่วนสูง 92% เผยว่าปัญหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเข้ารหัส ส่วนญี่ปุ่นที่มีอัตราส่วนอยู่ที่ 72% อินเดีย 61% ฮ่องกง 57% และสิงคโปร์ 43%

ปัจจุบันธุรกิจขนาดกลางและเล็กนำเอาวิธีการเข้ารหัสข้อมูลมาใช้เป็นมาตรการทางการป้องกันทางไซเบอร์ โดย 80% ได้ประยุกต์ใช้การเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคล และอีก 73% เลือกที่จะเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งต่อออกไป แม้จะมีมาตรการด้านความปลอดภัยไซเบอร์อยู่แล้ว

แต่จากความนิยมในการนำเอาแนวคิด Bring-Your-Own-Device (BYOD) หรือการนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้กับการทำงาน ทำให้กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและเล็กควรให้ความสำคัญกับการให้ความรู้แก่พนักงานของตัวเองในเรื่องของการป้องกันภัยทางไซเบอร์ที่สามารถโจมตีผ่านทางอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการทำงาน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดการโจมตีได้

ESET ระบุว่า อัตราการปรับใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลทั้งในกลุ่มของผู้ใช้ตามบ้านและองค์กรธุรกิจ ทำให้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคกลายเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจในการก่ออาชญากรรมไซเบอร์ ธุรกิจขนาดเล็กอาจเป็นเป้าหมายกลุ่มใหม่สำหรับอาชญากรไซเบอร์ซึ่งอาจใช้เป็นทางผ่านไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีขนาดใหญ่กว่า

รายงานฉบับเต็ม

ที่มา – ข่าวประชาสัมพันธ์

 

Facebook Comments