Cisco รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสแรกของปีการเงินบริษัท 2018 (สิงหาคม-ตุลาคม) มีรายได้รวม 12,136 ล้านดอลลาร์ ลดลงจากปีก่อน 2% ซึ่งถือเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 8 และมีกำไรสุทธิ 2,394 ล้านดอลลาร์

ซีอีโอ Chuck Robbins กล่าวว่าผลการดำเนินงานนี้สะท้อนกลยุทธ์ของบริษัทที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากอุปกรณ์เครือข่ายเข้ามามีบทบาทสำคัญมากต่อความสำเร็จของธุรกิจที่มุ่งสู่ดิจิทัลมากขึ้น และ Cisco ก็มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือลูกค้าให้มีระบบเครือข่ายที่ปลอดภัยและอัจฉริยะ

กลุ่มธุรกิจแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐาน รายได้ลดลง 4% ขณะที่กลุ่มธุรกิจความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 8% และแอพพลิเคชั่น เพิ่มขึ้น 6%

 

ประวัติความเป็นมาของ CISCO

ประวัติความเป็นมาของ CISCO
บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2537 เป็นสำนักงานตัวแทนของ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น มีสำนักงานใหญ่ อยู่ที่ เมืองซานโฮเซ่ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางด้านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ระดับโลก ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และบริการต่างๆ
ซิสโก้ ซีสเต็มส์ ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยการวมตัวของ กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ที่ต้องการเสาะหา วิธีการที่ง่าย และมีประสิทธิภาพกว่า ในการสื่อสาร ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ที่แตกต่างกัน โดยเริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2529 และหลังจากนั้น ซิสโก้ ซีสเต็มส์ จึงได้เติบโต ไปสู่ ระดับนานาชาติ

ซิสโก้ ซีสเต็มส์ ยังให้คุณค่า ความสำคัญในเรื่องของ วัฒนธรรมต่างๆ เพราะพนักงานของซิสโก้ ซีสเต็มส์  ทั้งฝ่ายต่างๆมาจากหลากหลายเชื่อชาติ ทั้งฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายที่ปรึกษา หรือฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เช่น อเมริกัน ญี่ปุ่น ไทย และ จีน เป็นต้น

โซลูชั่นของซิสโก้ ซีสเต็มส์นั้น ให้ความสามารถ เชิงการแข่งขัน แก่ลูกค้า ด้วยประสิทธิภาพ และให้การแลกเปลี่ยนข้อมูล ที่ดีกว่า เป็นการช่วยประหยัดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ ในกระบวนการทำงาน อีกทั้งยังช่วยสร้าง ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดขึ้น ระหว่าง ลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย คู่ค้า ซัพพลายเออร์ และพนักงานในองค์กร

แนวทางการประกอบธุรกิจ 
ซิสโก้ประเทศไทยในฐานะผู้นำตลาดทางด้านเทคโนโลยีและโซลูชั่นเครือข่าย มีพันธกิจหลักคือ การมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มลูกค้า พันธมิตร และสังคม ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘Network as the platform’ หมายถึง การนำเอาเทคโนโลยีเสียง ข้อมูล วิดีโอ มาผนวกรวมกัน ให้เกิดการทำงานร่วมกัน และเกิดธุรกิจหรือบริการใหม่ให้กับกลุ่มลูกค้า พันธมิตร และสังคม

ที่มา: Cisco

Facebook Comments