การเข้าถึง Server จากเครื่องที่อยู่ไกล ผ่าน Internet โดยใช้บริการ Dynamic DNS หรือ No-ip แทนการใช้ Fixed IP

Dynamic DNS หรือ Dynamic Domain Name Service เป็นบริการที่คอยจำ IP Address ของเรา แม้ว่าเลข IP จะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม การจดจำนี้ จะแทนเลข IP ของเราด้วยชื่อ Domain Name เช่น softbox.dyndns.biz แทน 124.122.85.77

ซึ่งโดยปกติหมายเลข IP นั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เพราะว่า IP Address บนโลก Internet มีใช้อย่างจำกัด เมื่อเราตัดการเชื่อมต่อ IP นี้จะถูกจัดสรรให้คนอื่นทันที และเมื่อเราทำการเชื่อมต่ออีกครั้ง เราก็จะได้ IP ใหม่ เปลี่ยนไปเช่นนี้เรื่อย ๆ

หากมีคนต้องการติดต่อสื่อสารกับเราก็จะทำได้ยาก เพราะเมื่อใดที่เราเชื่อมต่อ Internet อีกครั้งหมายเลข IP Address จะเปลี่ยนทันที ซึ่งการจะเชื่อมต่อใหม่ แล้วให้เลข IP เป็นเลขเดิมตลอดนั้น สามารถทำได้ แต่มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง และมีความเสถียรของระบบมากกว่า หรือที่เรียกว่า การ “Fixed IP”

แต่หากคุณไม่ต้องการเสียค่าบริการที่ค่อนข้างสูง คุณสามารถใช้บริการผ่านตัวกลาง หรือ Dynamic DNS ที่คอยจดจำ IP Address ด้วยชื่อที่เราตั้งแทนได้  ซึ่งจะมีราคาถูก และความเสถียรของระบบน้อยกว่า แบบ Fixed IP โดยมีวิธีง่าย ๆ อยู่ 2 วิธี คือ Dyndns.com และ No-ip.com ซึ่ง Dyndns.com สามารถทดลองใช้งานได้ฟรี 14 วัน หลังจากนั้น เสียค่าใช้จ่ายประมาณปีละ 1,400 บาท ส่วน No-ip.com สามารถใช้งานได้ฟรีและจำกัดการใช้งานอยู่ที่ 3 Hosts แต่ต้อง Confirm การใช้งานทุก 30 วัน หรือเสียค่าใช้จ่ายประมาณปีละ 700 บาท

 

คุณสามารถเรียนรู้วิธีการสมัคร Dyndns.com ได้ ดังตัวอย่างด้านล่าง

1. ไปที่ http://dyn.com/dns/ แล้วเลือก Sign in เพื่อลงทะเบียน Account

 

2. กรอกรายละเอียด Username, Password, Email เพื่อทำการสมัคร Account  หลังจากนั้น ทำการ Sign In เข้าระบบ เพื่อจะไปสร้าง Domain Name สามารถเลือกแบบใช้บริการฟรีได้

 

3. หากต้องการสมัครแบบ Pro สามารถเลือกปีที่ต้องการใช้บริการได้ และจะมีค่าบริการดังนี้

ค่าบริการ 1 ปี $40 = ประมาณ 1,440 บาท

ค่าบริการ 2 ปี $72 = ประมาณ 2,600 บาท

ค่าบริการ 5 ปี $160 = ประมาณ 5,760 บาท ($1= 36บาท)

จะชำระค่าบริการโดยการหักผ่านบัตรเครดิต

 

4. สร้าง Hostname โดยเลือกไปที่ Dyndns Pro/Hosts

 

5. เลือกที่ Add New Hostname

 

6. ตั้งชื่อ Host ตามที่เราต้องการ สำหรับ Dyndns Pro สามารถสร้างได้ประมาณ 30 Hosts

 

7. นำ Host ที่สร้างขึ้น ไปติดตั้งที่ Router เพื่อที่จะผูก Host ไว้กับ Dynamic IP ซึ่ง Router จะทำการอัพเดทให้อัตโนมัติ

 

8. อีก 1วิธี โดยการไปที่ http://dyn.com/apps/updater-windows/ เลือก Download ได้ตามระบบปฏิบัติการ Windows, Linux, Mac OS X ที่เราใช้งาน หลังจากที่ Download เสร็จ ให้ทำการติดตั้งไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราต้องการ

 

9. กรอก Username และ Password ที่เราสมัคร Dyndns ไว้  เลือก Host ที่ต้องการ และรอเช็คในช่อง Host Status หากขึ้นว่า Active นั่นคือ Hostname นั้นได้ทำงานแล้ว

Facebook Comments