Azure ขยายบริการด้านปัญญาประดิษฐ์ของตัวเอง โดยขยายภาษาที่รองรับสำหรับบริการแปลภาษา, แปลงเสียงเป็นข้อความ, และการวิเคราะห์ข้อความ

การอัพเดตแต่ละบริการมีดังนี้

  • Text Analytics API: API สำหรับหาข้อความสำคัญและอารมณ์ของข้อความ รองรับภาษาสวีเดน, อิตาลี, ฟินแลนด์, โปรตุเกส, โปแลนด์, เนเธอร์แลนด์ เพิ่มเติม พร้อมกับขยายศูนย์ข้อมูลที่ให้บริการ อย่างไรก็ดีบริการนี้ยังไม่รองรับภาษาไทย
  • Translator API: รองรับเพิ่มเติมอีก 10 ภาษา รวมเป็น 21 ภาษา และเปลี่ยนเอนจินใหม่เป็น Neural Machine Translation (NMT) ในบางภาษา เช่น จีน และฮินดี บริการนี้รองรับภาษาไทยมาระยะหนึ่งแล้ว ไมโครซอฟท์ระบุว่าหากภาษาใดรับ NMT เมื่อแปลภาษากับภาษาอื่นที่ไม่รองรับจะใช้โหมดไฮบริด ทำให้คุณภาพการแปลดีขึ้นเช่นกัน
  • Custom Vision API: บริการจัดหมวดหมู่ภาพแบบฝึกด้วยฐานข้อมูลของลูกค้าเองได้ บริการใหม่จะสามารถดึงโมเดลที่ฝึกจากบน Azure กลับไปใช้งานบนเครื่องของลูกค้าเองได้ โดยตอนแรกจะรับ CoreML ของ iOS ก่อนและจะรองรับแอนดรอยด์เร็วๆ นี้

ที่มา – Azure

Facebook Comments