หลายคนที่เล่นอินเตอร์เน็ตหรือเล่นคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายคงเคยเจอคำนี้กันมาบ้างคำว่า Subnet Mask หลากคนก็คงจะสงสัยว่า Subnet Mask คืออะไร แล้วมีความสำคัญอย่างใรกับระบบเครือข่าย ก่อนที่จะทำความรู้จักคำว่า Subnet Mask เราต้องรู้จักคำเหล่านี้เสียก่อน และเราจะใช้ PC และ Server ได้คล่อง

เริ่มจาก IP address ความหมายของคำนี้ก็คือเลขหมายที่สามารถเป็นตัวระบุได้ว่าเราเชื่อมต่อยู่ตรงไหนของระบบถ้าเปรียบเทียบก็เท่ากับบ้านเลขที่ของเรานั้นเอง ซึ่งเลขของ IP address นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ชุดด้วยกันคือ Network ID และ Host ID

Network ID เป็นเลขชุดแรกของ IP address
Host ID เป็นเลขชุดที่ 2 ของ IP address
Prefix Length เป็นชุดตัวเลขที่ย่อมาจาก Subnet Mask อีกทีหนึ่ง

คำ 4 คำนี้จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Subnet Mask ด้วยกันทั้งสิ้น Subnet Mask เป็นเลขฐาน 2 ทั้งหมด 32 bit โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ฝั่งคือ ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ซึ่งฝั่งซ้ายจะมีจะมีค่าเป็น 1 เสมอ จะไม่มี 0 บ่นอยู่ในเลขชุดนี้เลย ส่วนฝั่งขวาจะมีเลข 0 เสมอ เช่นเดียวกันก็จะไม่มีเลข 1 บนอยู่ในฝั่งนี้เหมือนกัน

Subnet Mask และ IP address จะใช้งานคู่กันเสมอ เพราะว่า Subnet Mask เป็นส่วนหนึ่งของ IP address ซึ่งเป็นเป็นเลขฐานสอง ทั้ง 32 bit ที่สามารถจะเรียงเลข 0 และเลข 1 ไว้ตรงไหนของชุดตัวเลขก็ได้ซึ่งการเรียงนั้นไม่มีกฏเกณฑ์เหมือนกับ Subnet Mask

แล้ว Subnet Mask มีความสำคัญและมีหน้าที่อะไรที่เกี่ยวกับ IP address อย่างที่กล่าวไปแล้วในตอนต้นว่า IP address จะประกอบด้วยตัวเลข 2 ชุดด้วยกันคือ Network ID และ Host ID ซึ่งหน้าที่หลักของ Subnet Mask ก็มีหน้าที่ที่จะแยกตัวเลข Network ID และ Host ID ออกจากกันให้ผู้ที่อ่านสามารถรู้ว่าเลขชุดนี้เป็นของ Network ID และเลขชุดนี้เป็นของ Host ID

ซึ่ง Subnet Mask จะมีตัวเลขอยู่ 2 ชุดเหมือนที่ได้กล่าวมาแล้วคือ 0 กับ 1 ซึ่งเลขทั้งซ้ายและขวาจะมีเลขที่ไม่เหมือนกันเลย เลขฝั่งซ้ายจะเป็นเลข 1 ซึ่งจะเป็นตัวที่ระบุว่าเลขชุดนี้เป็น Network ID ซึ่งตัวเลข 1 นั้นจะอยู่หน้าของเลขชุดที่เป็น Network ID

ส่วนตัวเลข 0 ที่อยู่ฝั่งขวาจะนำหน้าเลขชุดที่อยู่ในฝั่งของ Host ID แต่บ้างครั้งอาจจะเห็นตัวเลขที่เป็นแบบนี้ /8 หรือ /16 หรือ /24 ซึ่งตัวเลขเหล่านี้เราเรียกว่า Prefix Length มีหน้าที่เหมือนกับ Subnet Mask ในบ้างการเขียน Subnet Mask จะค่อนข้างมีตัวเลขที่ยาวก็จะใช้ Prefix Length ย่อเอานั้นเองทำให้เข้าใจได้ว่า Prefix Length และ Subnet Mask คือตัวเลขชุดเดียวกัน ข้อดีของอีกอย่างในการใช้ Prefix Length ก็คือในการวาดรูป Network Diagram จะใช้ Prefix แทน Subnet Mask เสมอ

ประโยชน์ของ Subnet Mask
ประโยชน์ของ Subnet Mask นั้นอยู่ที่หน้าที่ที่เป็นตัวแบ่ง IP addressที่ได้มาออกเป็นกลุ่มย่อย ๆอีก 2กลุ่มซึ่ง จะระบุว่ากลุ่มไหนเป็น Network ID หรือ Host ID ก็ต้องดูที่ Subnet Mask ซึ่งนั้นเองทำให้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่ายสามารถแยกแยะข้อมูล Network ID และ Host ID ซึ่ง Host ต้นทาง จะตรวจสอบว่า IP address ของ Host ปลายทางอยู่ใน Network ID เพื่อช่วยให้สามารถตัดสินใจว่าจะต้องมีการ setup Gateway บน Host อีกทีหนึ่ง

Facebook Comments