มีผู้ใช้ Facebook Messenger พบว่าเขาได้รับข้อความเตือนจากแอพ ให้พยายามสนทนากับเพื่อนอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยใน 2 วัน เพื่อให้ได้รับอีโมจิรูปสายฟ้าต่อท้ายชื่อ ซึ่งรูปแบบดังกล่าวคล้ายกับฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Snapstreaks ในแอพ Snapchat

ตัวแทนของ Facebook ยืนยันการทดสอบนี้ โดยบอกว่าเพื่อให้การสนทนาผ่าน Messenger สนุกมากยิ่งขึ้น อีโมจิรูปสายฟ้าจะปรากฏท้ายชื่อคู่สนทนา ที่เราส่งข้อความหากันต่อเนื่องกันอย่างน้อย 3 วัน พร้อมแสดงตัวเลขนับว่ามีการสนทนากันต่อเนื่องยาวนานกี่วันแล้ว ซึ่งการทดสอบจะดูผลตอบรับเบื้องต้นก่อน และยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมจากนี้

Snapstreaks เป็นลูกเล่นหนึ่งที่มีในแอพ Snapchat ซึ่งเป็นต้นแบบของฟีเจอร์นี้ใน Facebook และได้ผลลัพธ์ที่ดี เพราะผู้ใช้กลุ่มหลักของ Snapchat ที่เป็นวัยรุ่นต่างพยายามรักษาตัวเลขให้ต่อเนื่องยาวนานที่สุด ซึ่งก็ทำให้ปริมาณการใช้งานแอพเพิ่มต่อเนื่องด้วยเช่นกัน โดยแอพยังมีการแสดงรูปนาฬิกาทรายด้วยหากเราขาดการติดต่อกับเพื่อนคนนั้นใกล้ครบ 1 วัน

ที่มา: Mashable

Facebook Comments