ปัญญาประดิษฐ์เริ่มกลายเป็นสิ่งใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆ งานวิจัยอย่างหนึ่งที่ทำกันมานานคือ image segmentation ที่พยายามสร้างปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้ระบุว่าส่วนใดของภาพเป็นวัตถุประเภทใด ตอนนี้ Adobe ก็นำปัญญาประดิษฐ์นี้มาสาธิตใน Photoshop CC เพื่อการเลือกคนในภาพแล้ว ในชื่อ Subject Select

Subject Select ใช้แพลตฟอร์ม Sensei ของ Adobe เอง แม้ว่าจะมีปลั๊กอินที่ทำงานคล้ายกันได้อยู่แล้วแต่การที่ Adobe พัฒนาฟีเจอร์นี้เองก็น่าจะมีการพัฒนาที่เร็วกว่ามากและใช้ได้ทันทีที่ลง Photoshop

ที่มา – Engadet

Facebook Comments