สวัสดีครับ วันนี้ผมเอา San  ตัวรุ่นคลาสสิกมาทำ รีวิว Dell PowerVault MD1000 AMP01  ผมเชื่อว่าหลาย ๆ คนไม่เคยเล่น San

ในปัจจุบันมีเทคโนโลยี่เกี่ยวกับ Storage อยู่ 3 แบบหลักๆ ในเบื้องต้นของธุรกิจ เราก็มักจะใช้ SERVER ตัวแรกและตัวเดียวในบริษัทเรามาเป็น Storage ไปด้วย หาก Disk ไม่พอ เราก็จะทำการเพิ่ม External Disk ไปเรื่อยๆ ตามการขยายของบริษัท เขาเรียกการต่อ Storage แบบนี้ว่า DAS (Direct Attach Storage) ต่อมา พอบริษัทเริ่มโต เริ่มมี SERVER 2 ตัว 3 ตัว เริ่มจะต้องการเอาข้อมูลที่อยู่ใน SERVER มา Share กันใน Network เริ่มมีข้อมูลกลางที่ SERVER แต่ละตัวต้องมาเอา เช่น Application Server ที่แตกต่างกันในแต่ละ SERVER มาเอาข้อมูลใน Database SERVER ซึ่งก็ใช้งานร่วมกัน การที่จะนำ Storage ไปไว้หลังเครื่องใดเครื่องหนึ่งก็จะเกิดความเสี่ยง เพราะเกิดเครื่องนั้นเดี้ยงไป ก็จบเหแน่ๆ ก็เลยกลายเป็นเทคโนโลยี่ที่เรียกว่า NAS (Network Attach Storage) คือการนำ Storage SERVER ต่อเข้ากับ Network จะเป็น 100 Mbps หรือ 1 Gbps ก็แล้วแต่ แต่ปัญหาก็ยังเกิดขึ้นอีก หากมีการใช้งานมาก Traffic ที่อยู่ใน Network ก็จะลำบาก ลองคิดดู ขณะที่ SERVER ต้องการ Backup คุยกัน แต่ Client ที่อยู่ใน Network ก็ยังต้องคุยกันใน Network มันก็ทำให้วิ่งได้น้อยลง เกิดองค์กรมีคน 100 คน วิ่งบน 1 Gbps ก็วิ่งกันได้คนละ 10 Mbps เต็มที่ จึงทำให้เราอยู่ในยุคที่มีเทคโนโลยี่ใหม่เข้ามาช่วยนั้นคือ SAN (Storage Area Network)

ทั้งนี้ก็แล้วแต่ละเลือกใช้ Storage กันว่าจะใช้แบบไหน ใช้ของเจ้าไหน แต่ละยี่ห้อก็มีความแตกต่างในเทคโนโลยี่ที่แตกต่างกันไป ทั้งในเรื่องของ Software บริหารจัดการ Storage และ เทคโนโลยี่การเก็บ Array ของการทำ RAID เพื่อป้องกัน Disk ให้มากที่สุด และเรื่องของการทำ Backup ที่รวดเร็วแตกต่างกันไป พูดพอแล้ว ก็มาดูรูปกันว่า DAS – NAS – SAN มันเป็นแบบไหน

SAN (Storage Area Network) และ NAS (Network Attached Storage) ต่างเป็นเทคโนโลยีเพื่อช่วยเข้าถึงข้อมูลในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ เพื่อเข้ามาแทนที่การเชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลโดยตรงอย่าง Direct Attached Storage (DAS) ซึ่งมีข้อจำกัดอยู่หลายอย่าง เช่น ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล หรือ พื้นที่จัดเก็บ ให้เกิดความยืดหยุ่นในการเข้าถึงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลมากกว่า โดยเทคโนโลยีทั้งสองอย่างมีพื้นฐานมาจากมาตรฐานเปิดเน็ตเวิร์กโปรโตคอล ความเข้าใจเกี่ยวกับ SAN 

1. การจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN
เป็นเครือข่ายของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลโดยเฉพาะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับระบบ LAN กล่าวคือ เป็นเครือข่ายที่แยกตัวออกมาจาก LAN ดังนั้นการส่งถ่ายข้อมูลข่าวสารของตัวอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจึงไม่มีผลกระทบโดยตรงกับเครือข่าย LAN ในองค์กร
2. SAN ไม่ใช่อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย
อุปกรณ์จัดเก็บ เช่น Hard Disk หรือ Tape Backup รวมทั้งอุปกรณ์จัดเก็บอื่น ๆ บน LAN ไม่ใช่ SAN ไม่ว่าเครือข่ายจะมีเซิร์ฟเวอร์จำนวนมากเท่าใด อุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลทั้งภายนอก และภายในเซิร์ฟเวอร์จะมีขนาดใหญ่ หรือจำนวนมากเท่าใด ก็ยังไม่สามารถเรียกว่า SAN
3. SAN ไม่ใช่อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อกันโดยตรงกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่าย
การเชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบต่อตรง ยังมีปัญหาในเรื่องขีดจำกัดของ SCSI Adapter หรืออินเทอร์เฟสของระบบ SCSI ที่ใช้ รวมทั้งแอดเดรสที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์จะมีให้ นอกจากนี้การที่อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลทำงานภายใต้ระบบ SCSI และถูกติดตั้งไว้บนระบบ LAN จะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของประสิทธิภาพเกิดขึ้น เนื่องจาก Workstation ต่าง ๆ บน LAN จะต้องเข้ามาขอแบ่งการใช้งานแบนด์วิดธ์ของระบบ LAN ที่มีอยู่ ทำให้การทำงานช้าลง
4. ใช้การเชื่อมต่อแบบ Fiber Channel
SAN ใช้ระบบการเชื่อมต่อและโปรโตคอลที่เรียกว่า Fiber Channel การเชื่อมต่อที่ใช้เทคโนโลยีลักษณะนี้จะเป็นการเชื่อมต่อเฉพาะแบบที่ไม่ใช่ระบบ LAN จะยอมให้ส่งคำสั่งควบคุมการจัดส่งข้อมูลระหว่างตัวอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของอนุกรมมากกว่าที่จะเป็นแบบคู่ขนาน

มาดูหน้าตารุ่น Dell PowerVault MD1000 AMP01 กัน

 

 

Facebook Comments