maxresdefault

Facebook Comments

APLICATIONS

raid คืออะไร

AID (Redundant Array of Inexpensive Disk) คือ ระบบ redundancy หรือง่ายๆ ก็คือ ระบบควบคุมการเก็บข้อมูลของฮาร์ดดิสก์สำหรับคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีหลากหลายแบบมากทั้ง 0, 1, 3 , 5, 6, 10, 53 ซึ่งมีความแตกต่างไม่เหมือนกัน แบบ RAID 0 ยกตัวอย่าง มีฮาร์ดดิสก์...

HOT NEWS