2018-01-23_1040

Facebook Comments

APLICATIONS

บริษัทซื้อขายเงินดิจิตอล Youbit จากเกาหลีใต้ปิดกิจการหลังถูกแฮก ถอนเงินได้ 75% ที่เหลือรอกระบวนการล้มละลาย

บริษัทตลาดซื้อขายเงินดิจิตอล Youbit จากเกาหลีใต้ประกาศล้มละลายหลังถูกแฮกครั้งที่สองในปีนี้ ทำให้สูญทรัพย์สิน 17% นับเป็นตลาดซื้อขายเงินดิจิตอลตลาดแรกของเกาหลีใต้ที่ล้มละลาย Youbit เคยถูกแฮกครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา และสูญเงินไปถึง 4,000 BTC (มูลค่าตอนนั้นเกือบ 200 ล้านบาท) รอบนี้ไม่มีรายงานว่าเงินที่สูญไปจากการแฮกมีมูลค่าเท่าใด แต่ระบุว่าเป็นเงิน 17% ของทรัพย์สินทั้งหมด โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่ไม่หายไปเพราะมีการแยกเงินไว้ใน cold wallet ล่วงหน้า ทาง Youbit หยุดการซื้อขายทั้งหมดแล้ว และเตรียมเปิดให้สมาชิกสามารถถอนเงินออกไปได้ โดยเงินในบัญชีจะถูกลดลงเหลือ...

HOT NEWS