46262

Facebook Comments

APLICATIONS

คำสั้ง Restart service Plesk ใน linux

บางทีเราไม่สามารถเข้าหน้า plesk เพื่อเข้าไปจัดการใด ๆ ได้เนื่องจากเครื่องค้างหรือ Hang  เราสามารถ รีโมทผ่านโปรแกรม ssh เพื่อเข้าไป restart service ใช้คำสั่ง Service psa stop เพื่อสั่งให้การทำงานทุกส่วนหยุดทำงาน     เมื่อสั่งเสร็จจะ โชว์หน้านี้ ให้เห็น     ใช้คำสั่งเพื่อให้ start   ดังนี้  service psa start     ถ้าเขียวหมดแสดงว่าไม่มี service...

HOT NEWS