46274

Facebook Comments

APLICATIONS

การใช้งาน vi editor

vi editor เรียกได้ว่าเป็น editor คู่บุญของระบบ Linux และ Unix ผู้ใช้งานจำเป็นอย่างที่สุดที่จะต้องสามารถใช้งาน vi editor ได้อย่างคล่องแคล่ว ดังนั้นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเจ้า vi editor กันดีกว่า เรียกใช้ vi editor การเรียกใช้ vi editor ก็ง่ายๆให้พิมพ์ว่า vi ตามด้วยชื่อไฟล์ เช่น #vi...

HOT NEWS