IT-CITY-Commart-Joy-2017-34

Facebook Comments

APLICATIONS

5 ขั้นตอนแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ช้า ทำงานไม่ได้

ปัญหาคอมพิวเตอร์ช้า อาจแบ่งได้เป็น 2 สาเหตุด้วยกันคือ ใช้งานไปนานๆ แล้วช้า ในส่วนนี้อาจเกิดจากระบบมีไฟล์ขยะหรือข้อมูลและโปรแกรมมากเกินไป วิธีการแก้ไขคือ ต้องจัดการข้อมูลและไฟล์ระบบให้กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม รวมถึงการเคลียร์พื้นที่ในคอมพิวเตอร์ให้มีพื้นที่ว่างมากพอสำหรับการใช้งาน อีกกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้คอมพิวเตอร์ช้าลงได้ก็คือ ฮาร์ดแวร์ที่ใช้อยู่เก่าเกินไป ทำให้ไม่สามารถรองรับซอฟต์แวร์ ไม่ว่าจะเป็นเกมหรือแอพลิเคชั่นใหม่ๆ ได้ดี การแก้ไขก็คงต้องอัพเกรดหรือเปลี่ยนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ เป็นแนวทางที่เหมาะสมอย่างยิ่ง แต่ในบางกรณีการแก้ไขแบบผสมผสานร่วมกันระหว่างจัดการข้อมูลและอัพเกรด ก็ช่วยให้คุณเหมือนได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่และเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง 1.จัดการไฟล์ข้อมูลภายในฮาร์ดดิสก์ : เป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นการเคลียร์พื้นที่ภายในคอมพิวเตอร์ให้ว่างมากขึ้นแล้ว ยังช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบไฟล์อีกทางหนึ่ง ลดปัญหาการเก็บไฟล์ซ้ำซ้อนไปด้วย 2.ลบไฟล์ขยะและลบโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้งาน : ไฟล์ขยะที่อยู่ในที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น...

HOT NEWS