2018-01-24_0949_002

Facebook Comments

APLICATIONS

ESET ชี้ SME ไทยเสี่ยงโดนโจมตีไซเบอร์ เกิดข้อมูลรั่วไหลมากที่สุดในภูมิภาค

ESET ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ เผยผลสำรวจภัยคุกคามทางไซเบอร์กับกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและเล็ก หรือ ESET 2017 SMBs survey พบว่ากลุ่มธุรกิจขนาดกลางและเล็กในประเทศไทยเสี่ยงต่อการเกิดข้อมูลรั่วไหลจากการโจมตีทางไซเบอร์ในรูปแบบการเข้ารหัสมากที่สุดในภูมิภาค ESET ส่งแบบสำรวจไปยังบริษัท 1,500 แห่ง ในจำนวนนี้มีบริษัทขนาดเล็กและกลางตอบกลับจำนวน 300 ราย กระจายอยู่ในประเทศต่างๆ คือ สิงคโปร์, ฮ่องกง, อินเดีย, ไทยและญี่ปุ่น และจากการสำรวจพบว่า ธุรกิจขนาดกลางและเล็กในประเทศไทยประสบปัญหาข้อมูลรั่วไหลสู่ระบบไซเบอร์เป็นสัดส่วนสูง 92%...

HOT NEWS