ransom-for-mongodb-100703363-large

Facebook Comments

APLICATIONS

ทำดีจนได้งาน ไมโครซอฟท์รับผู้สร้างส่วนเสริม Python ใน VSCode เข้าทำงาน

ไมโครซอฟท์รับ Don Jayamanne ผู้สร้างส่วนเสริม Python สำหรับ VSCode เข้าทำงานในบริษัท หลังจากส่วนเสริม Python ได้รับความนิยมสูงสุด มีจำนวนการติดตั้งกว่าสี่ล้านครั้ง ความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำให้ส่วนเสริม Python จะเปลี่ยนชื่อผู้ผลิตเป็นไมโครซอฟท์เอง และโค้ดหลักก็จะย้ายจาก https://github.com/DonJayamanne/pythonVSCode ไปยัง https://github.com/microsoft/vscode-python โดยไมโครซอฟท์สัญญาว่าจะให้ความสำคัญกับส่วนเสริมนี้มากขึ้นพร้อมกับประกาศรับสมัครคนมาช่วยพัฒนาเพิ่มเติม โดยให้ส่งเมลไปที่ pythonjobs@microsoft.com ตอนนี้ส่วนเสริมสำหรับการรองรับภาษาใน VSCode สามอันดับแรกกลายเป็นของไมโครซอฟท์ทั้งหมด ได้แก่ ภาษา...

HOT NEWS