2018-02-18_2208

Facebook Comments

APLICATIONS

Microsoft เริ่มทดสอบอินเตอร์เฟสค้นหาแบบใหม่บน Windows 10 เป็นหน้าต่างปรากฏกลางจอ

Aggiornamenti Lumia เว็บไซต์จากอิตาลีรายงานว่า Microsoft เริ่มทดสอบอินเตอร์เฟสค้นหาแบบใหม่บน Windows 10 แล้วใน Build 17040 โดยจะเป็นหน้าต่างปรากฏขึ้นกลางจอ โดยช่วงระหว่างการทดสอบนี้อินเตอร์เฟสดังกล่าวได้นำเข้ามาแทนอินเตอร์เฟสของ Cortana และ อาจเป็นแผนว่า Microsoft น่าจะเตรียมปรับปรุงระบบค้นหาด้วยคีย์บอร์ดใหม่ หน้าต่างค้นหาที่ปรากฏขึ้นกลางจอนี้ แสดงผลลัพธ์เหมือนกับที่ค้นใน Start Menu หรือ Cortana ที่อยู่ในทาสก์บาร์ของ Windows 10...

HOT NEWS