c71dc136f2e9663b0328744c7520b205

Facebook Comments

APLICATIONS

อีกแล้ว! Facebook ทดสอบฟีเจอร์ใหม่ Streaks ที่เหมือนกับของ Snapchat

มีผู้ใช้ Facebook Messenger พบว่าเขาได้รับข้อความเตือนจากแอพ ให้พยายามสนทนากับเพื่อนอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยใน 2 วัน เพื่อให้ได้รับอีโมจิรูปสายฟ้าต่อท้ายชื่อ ซึ่งรูปแบบดังกล่าวคล้ายกับฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Snapstreaks ในแอพ Snapchat ตัวแทนของ Facebook ยืนยันการทดสอบนี้ โดยบอกว่าเพื่อให้การสนทนาผ่าน Messenger สนุกมากยิ่งขึ้น อีโมจิรูปสายฟ้าจะปรากฏท้ายชื่อคู่สนทนา ที่เราส่งข้อความหากันต่อเนื่องกันอย่างน้อย 3 วัน พร้อมแสดงตัวเลขนับว่ามีการสนทนากันต่อเนื่องยาวนานกี่วันแล้ว ซึ่งการทดสอบจะดูผลตอบรับเบื้องต้นก่อน และยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมจากนี้ Snapstreaks...

HOT NEWS