APLICATIONS

Google Maps โชว์ดีไซน์แผนที่ใหม่ เปลี่ยนธีมสีเป็นสีอ่อน ชุดไอคอนสถานที่ใหม่หมด

กูเกิลโชว์ดีไซน์แผนที่แบบใหม่ของ Google Maps ที่ฉีกแนวไปจากของเดิมมาก เพราะเปลี่ยนธีมสีและไอคอนของสถานที่บนแผนที่ใหม่ทั้งหมด ธีมสีแบบใหม่จะใช้สีโทนอ่อนลง (ใดๆ ในโลกล้วนสีพาสเทล) และใช้การแยกหมวดสถานที่ตามสี เช่น ร้านอาหารใช้สีส้ม การคมนาคมใช้สีฟ้า โรงพยาบาลใช้สีแดง เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลเฉพาะตัวแผนที่เท่านั้น ส่วน UI และการควบคุม-สั่งงานแอพยังหน้าตาเหมือนเดิม กูเกิลจะเริ่มทยอยเปลี่ยนมาใช้ธีมสีแบบใหม่ใน Google Maps และบริการอื่นๆ ที่ฝัง Google Maps ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ...

HOT NEWS