Home Server

Server

ความรู้เกี่ยวกับ hardware server ทกรุ่นทุกยี่ห้อ

No posts to display

APLICATIONS

วิธีเช็คเวลาในเครื่อง Linux

วันเวลาบนลีนุกซ์ถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่สมควรจะตั้งให้ตรงกับเวลามาตรฐาน ไม่เช่นนั้น โปรแกรมต่างๆ จะเก็บเวลาไม่ถูกต้อง ทำให้การตรวจสอบการทำงานย้อนหลังมีปัญหา วิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้เวลาของเครื่องลีนุกซ์ตรงกับเวลามาตรฐานคือติดตั้งและคอนฟิก NTP แต่ถ้าไม่สามารถคอนฟิกเช่น ไม่สามารถต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต เพื่อ sync กับ NTP Server มาตรฐาน สามารใช้คำสั่ง date  เพื่อเปลี่ยนเวลาของเครื่องลีนุกซ์ให้เป็นเวลาที่ต้องการ ใกล้เคียงกับเวลามาตรฐานได้ พิมพ์คำสั่ง date แบบไม่มีออปชั่นใดๆ ผลลัพธ์จะแสดงเวลาของเครื่อง ผู้ใช้ (user) ธรรมดาก็สามารถใช้คำสั่งนี้เพื่อดูเวลาของเครื่องได้

HOT NEWS