APLICATIONS

ราคา Bitcoin พุ่งใกล้ 250,000 บาท แล้ว ยังพุ่งไม่หยุด

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา bitcoin ได้ทำราคาดิ่งมาที่ 19x,xxx บาทต่อ Bitcoin ทำให้นักลงทุนใจสั่นกันเป็นแถว ว่าจะเป็นจุดจบของ Bitcoin รึเปล่า  สัปดาห์ที่ผ่านมีมีหลายปัจจัยที่ทำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคา ไม่ว่าจะเป็น Bitcoin Cash ราคาขึ้นหลายเท่าตัว และ BTG สกุลเงินที่ออกมา ให้ขุด รองรับแต่ GPU ไม่รองรับตัว Asic ทำให้อาทิตย์นี้...

HOT NEWS