APLICATIONS

วิธีการดูแล computer และ windows ไม่ให้ แฮง ไม่ให้ช้า ไม่ให้ค้าง

หลาย ๆ คน มีข้อสงสัยว่า ไวรัส มันจะทำให้เครื่องช้าได้อย่างไร ? เชื่อว่าอาการเครื่องช้า เครื่องแฮงก์หรือหยุดทำงานเอาดื้อๆ ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ติดไวรัส ฮาร์ดดิสเต็ม แรมไม่พอใช้ ไฟล์ขยะในเครื่องเยอะ ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ต่างก็ต้องเคยเจอกันมาอยู่บ้าง แม้ปัจจุบันจะมีระบบปฏิบัติการที่ทันสมัย และสเปคคอมพิวเตอร์ที่เร็วแรงไปไกลแล้วก็ตาม เพราะถ้าหากใช้งานเพียงอย่างเดียว แต่ขาดการดูแลเอาใจใส่ ปัญหามากมายก็คงไม่ต่างจากคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆ แต่วันนี้ผมจะขอเล่าถึงที่มาของอาการต่างๆ ที่ทำให้คอมฯ ช้า หรือค้าง ที่พบเห็นกันบ่อยๆ พร้อมแนวทางแก้ไข เพื่อลดปัญหาเหล่านั้นด้วยครับ ติดตั้งโปรแกรมเยอะไปหรือไม่? แม้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลจะสามารถทำได้ดีขึ้น บรรจุข้อมูลต่างๆ...

HOT NEWS